Home » Hier staan we voor » Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis

Waar komen we vandaan?

De start: pilot ‘Arts weer aan de slag’

In 2005-2006 heeft het reïntegratiepilot ‘Arts weer aan de slag’ gelopen, waarbij 30 artsen een jaar lang werden begeleid om uit arbeidsongeschiktheid te geraken en dié functie te vinden die bij hen paste. Deze pilot was een groot succes – het bleek dat individuele begeleiding op het gebied van carrièrevraagstukken van artsen nodig was. Reden hiervoor was de doelstelling om zoveel mogelijk artsen te behouden voor het artsenvak door hen maatwerkdienstverlening te verlenen.

Oprichting Carrièrecentrum voor Artsen

Als vervolg op deze pilot is in 2009 het Carrièrecentrum voor Artsen opgericht. Dit centrum fungeerde als coördinatiepunt voor carrièrevraagstukken van artsen en instellingen waar artsen werkten en voerde deze dienstverlening uit samen met een netwerk van ruim 55 (loopbaan)coaches. Het Carrièrecentrum voor Artsen werd mogelijk gemaakt door SWG Arts en Werk, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en VvAA advies en diensten en groeide ieder jaar verder, omdat de behoefte aan deze dienstverlening steeds groter werd.

Oprichting  SAZ Carrière Support

In 2011 besloot het bestuur van de Vereniging SAZ om structureel te gaan investeren in professionele begeleiding van carrière- en ontwikkelingsvraagstukken van haar medisch specialisten. Het aantal vakgebieden en specialismen in de (para)medische vakgebieden, was in de voorgaande decennia tenminste verviervoudigd. Desondanks werden carrièreontwikkeling, persoonlijk functioneren en ontwikkeling van zorgprofessionals beperkt gestimuleerd of begeleid vanuit de instellingen. Zorgprofessionals zelf kregen ook meer vragen rond ontwikkeling en arbeidsgerelateerde kwesties. Vragen waar hij intern niet makkelijk ergens mee terecht kon. Samen met een afvaardiging van medisch specialisten en de experts van Sturkenboom Development BV en met steun van de Orde van Medisch Specialisten is SAZ Carrière Support opgericht en is er een modulair programma van diensten ontwikkeld. Deze belichten drie dimensies voor medisch specialisten: functioneren, ontwikkeling & carrière en mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Bundeling van kracht, kennis en expertise

In 2013 is de dienstverlening van SAZ Carrièresupport door VvAA overgenomen met als doel om deze samen te voegen met de dienstverlening van het Carrièrecentrum voor Artsen. Deze samenvoeging is in 2014 gerealiseerd en is de dienstverlening uitgebreid met o.a. het CanMeds Assessment en IFMS-begeleiding. Daarnaast is de doelgroep uitgebreid. Naast medici kunnen nu ook paramedici en verpleegkundig specialisten bij ons terecht.

Per november 2014 zijn beide labels verdergegaan onder één naam: CarrièreCentrum Zorg.