Home » IFMS

IFMS

IFMS: Individueel Functioneren Medisch Specialisten

IFMS blijft

IFMS krijgt steeds meer een vaste, logische plaats binnen organisaties die goede patiëntenzorg hoog in het vaandel hebben staan. Terecht: kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg vraagt een gegarandeerd professionele beroepsuitoefening van medisch specialisten. Het is dan ook niet vreemd dat er de laatste jaren toenemende aandacht is voor hun functioneren. Binnen de beroepsgroep zelf, de inspectie voor de gezondheidszorg, de verzekeraars, de politiek en de media.

Zo helpen wij 

Het CarrièreCentrum Zorg biedt ondersteuning van zowel de methode Multi Source Feedback (MSF) als die op basis van Appraisal and Assessment (A&A). De Federatie van Medisch Specialisten ondersteunt juist deze twee methoden voor het periodiek evalueren van het IFMS.

Wanneer er binnen een maatschap of vakgroep behoefte is om ook de specialisten als groep verder te helpen professionaliseren, is GFMS (Groeps Functioneren Medisch Specialisten) een uitstekend instrument.

Meten is weten, juist bij IFMS

Aandacht alleen is niet genoeg, wie structureel met kwaliteitsborging aan de slag gaat, heeft de juiste instrumenten nodig. Zonder gevalideerde evaluatie brengt IFMS weinig toegevoegde waarde. En zonder de juiste instrumenten krijgt men geen goede evaluatie. 

IFMS helpt

Onze ervaring is dat IFMS medisch specialisten vooruit helpt. Met enige regelmatig met iemand van gedachten te wisselen over hoe men in het werk staat, hoe men vanuit uzelf bezien en vanuit anderen functioneert. Dit geeft stof tot nadenken en daarmee vrijwel altijd mogelijkheden tot verbetering.