Home » GFMS

GFMS

GFMS: IFMS voor uw team

GFMS: Groeps Functioneren Medisch Specialisten

Meer en meer groeit de behoefte binnen maatschappen, vakgroepen en medische staven om de resultaten van de evaluaties van individuele leden te delen om zo het functioneren van de groep te optimaliseren en elkaar – daar waar nodig – te helpen bij het realiseren van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s).

 

 

Met GFMS uw team krachtiger maken

GFMS begint met de gezamenlijke reflectie op de ambities, doelen, teamrolverdeling en ontwikkelpunten van de groep. Vervolgens wordt tijdens elk IFMS-traject het eigen functioneren vergeleken met de beoogde groepsdoelen. Het GFMS-traject heeft het IFMS-traject als kern. Een aantal van onze auditoren kan ook in deze begeleidingsvorm voorzien.

GFMS