Home » Disclaimer

Disclaimer

Afwijzing van aansprakelijkheid

De ideeën van de experts uit het netwerk van het CarrièreCentrum Zorg die op deze website worden gepubliceerd zijn niet per definitie een weergave of afspiegeling van die van het CarrièreCentrum Zorg. Bij wijze van dienstverlening heeft het CarrièreCentrum Zorg verwijzingen naar externe websites opgenomen. Het CarrièreCentrum Zorg heeft geen goedkeuring gegeven aan deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid of juistheid van deze sites.

Het CarrièreCentrum Zorg kan niet garanderen dat alle informatie op deze website correct of actueel is. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het CarrièreCentrum Zorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. De resultaten van het verkrijgen van toegang tot deze website en de resultaten van het gebruik van de informatie op deze website blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het CarrièreCentrum Zorg streeft naar zo veel mogelijk juistheid van de verstrekte informatie op deze website. Alle informatie op deze website wordt echter verstrekt zonder nadere garantie en zonder impliciete of expliciete waarborgen.