Home » Hiermee helpen we » CanMEDS assessment

CanMEDS assessment

Uw functioneren, uw competenties

Werken in de gezondheidszorg is meer dan het beschikken over medische kennis en vaardigheden alleen. Beroepsorganisaties als de Federatie van Medisch Specialisten, de KNMG en het KNGF onderschrijven het belang van het zogenaamde CanMEDS-model. Het Carrièrecentrum Zorg kan daarom bij al haar adviesdiensten gebruikmaken van de mogelijkheid van ons CanMEDS assessment onderzoek.

CanMEDS – wat is dat?

Het CanMEDS assessment is een sterkte/zwakte-analyse van uw competenties die gerelateerd zijn aan de CanMEDS gebieden. In deze systematiek staat uw medisch handelen centraal. De zes verschillende competentiegebieden hangen samen met en beïnvloeden die centrale rol. Samen vormen zij de zeven CanMEDS rollen.

Zo helpen wij

CarrièreCentrum Zorg voert CanMEDS-assessments uit. Het onderzoek richt zich op uw intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid en voor de functie vereiste gedragscompetenties. Elk onderzoek is gericht op de unieke vraagstelling van iedere kandidaat.

De rapportage die u ontvangt is een persoonlijk, vertrouwelijk document. Naast de sterkte/zwakte-analyse bevat de rapportage concrete ontwikkelpunten en ontwikkeltips. En u ontvangt een persoonlijk advies waaruit blijkt of coaching, scholing of een andere aanpak nodig is voor uw ontwikkeling.