Home » ‘Zaak Jansen Steur heeft invloed op eigen werk’

‘Zaak Jansen Steur heeft invloed op eigen werk’

Uit een enquête onder 630 bij de VVAA aangesloten artsen blijkt dat bijna driekwart (72%) van de ondervraagde artsen het terecht vindt dat Jansen Steur zich voor de strafrechter heeft moeten verantwoorden. Eén op de acht (13%) artsen geeft daarnaast aan dat de zaak Jansen Steur zijn of haar eigen werk als arts heeft beïnvloed. Ze stellen zich defensiever op door extra te documenteren, leggen meer vast in dossiers, ‘dubbelchecken’ diagnoses vaker en raadplegen bij twijfel eerder een collega. ‘Nog beter aan dossiervorming doen – ten koste van de tijd voor een patiënt – en patiënten eerder het advies geven ergens een second opinion te laten doen indien ze aan mijn mening of advies twijfelen,’ licht een arts toe. Sommige artsen die deelgenomen hebben aan het onderzoek geven aan dat ‘Jansen Steur’ door patiënten in de spreekkamer wordt genoemd.

Extra toezicht is volgens een meerderheid (75%) van de medici niet nodig om een zaak als Jansen Steur in de toekomst te voorkomen: één op de zes artsen (17%) zou dat het liefst wel zien. Deelnemers geven verder aan dat de cultuur nog wat gesloten is en dat collega’s onderling meer zouden moeten overleggen en elkaar durven aanspreken.

Annemarie Smilde, tuchtrechtspecialist bij VvAA, gaf een toelichting op de resultaten van het onderzoek op tv in EenVandaag. Ook op Radio Een werden de uitslagen besproken. Kijk of luister dit via deze link.

CarrièreCentrum Zorg ondersteunt medisch specialisten in hun functioneren

Het Carrière Centrum Zorg – óók VvAA – heeft met haar combinatie van IFMS /GFMS begeleiding en CanMEDS assessment unieke instrumenten ontwikkeld om functioneringsvragen vroegtijdig te signaleren en disfunctioneren te voorkomen. Ontwikkelingsbehoeften worden uitgediept en waar nodig onafhankelijk gemeten. Onze begeleiding voorziet in het helpen concretiseren en realiseren van ontwikkelingsplannen. Zowel voor het individu als de vakgroep of maatschap.