Bezield werken – dat zou toch
normaal 
moeten zijn?

Ben je weg van je werk
 of wil je weg?

IFMS implementeren –
hoe pakken we dat aan?

Zaak Jansen Steur heeft invloed op eigen werk

Uit een enquête onder 630 bij de VVAA aangesloten artsen blijkt dat bijna driekwart (72%) van de ondervraagde artsen het terecht vindt dat Jansen Steur zich voor de strafrechter heeft moeten verantwoorden. Eén op de acht (13%) artsen geeft daarnaast aan dat de zaak Jansen Steur zijn of haar eigen werk als arts heeft beïnvloed. Het Carrière Centrum Zorg heeft unieke instrumenten ontwikkeld om functioneringsvragen vroegtijdig te signaleren en daarmee goed te kunnen blijven functioneren. Lees verder

Coaching en loopbaanbegeleiding: de verschillen

Aanleiding voor coaching kunnen vrij uiteenlopende vragen zijn. Kenmerkend is echter, dat de vragen betrekking hebben op de werksituatie, het eigen professioneel handelen daarin en de wens hier verandering in te brengen. Ook een onbalans tussen werk en privé kan onderwerp van coaching zijn. Lees verder

Hoe staat het met uw bezieling?

Eén op de vijf zorgprofessionals gaat elke dag vol bezieling aan het werk. Is dat nou veel of weinig? En hoe schat u uw bezieling in? 
Doe de quickscan van VvAA en u ontvangt uw score meteen in een persoonlijk rapport.